Nakło Śląskie oraz tereny je otaczające są pełne zieleni oraz atrakcji turystycznych. Przyjeżdżając w tą część regionu śląskiego możemy być pewni, że spędzimy tu miły czas oraz poznamy ciekawych ludzi i ich kulturę. Problemem jest jednak brak informacji o tej pięknej śląskiej wsi, które byłyby powszechnie dostępne w internecie. Dlatego narodził się pomysł stworzenia bloga zawierającego podstawowe informacje o tym regionie, oraz opisującego życie i aktywności tutejszych mieszkańców.

Samo Nakło Śląskie jest jednym z sołectw wchodzących w skład gminy Świerklaniec. Nazwa osady pochodzi od określenia „miejsce na palach”. Co pozwala przypuszczać, że znajdowała się ona na podmokłych terenach. Pierwsze ślady o tej osadzie pochodzą już z 1372 roku. Miejscowość pełniła w tym czasie funkcję dóbr rycerskich. Zabudowa była drewniana i otoczona fosą. Mniej więcej w połowie XVII wieku los Nakła Śląskiego związał się ze słynnym rodem magnackim Donnersmacków. Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój osady, której liczba mieszkańców gwałtowne wzrastała.

Uwieńczeniem tego rozwoju było rozpoczęcie budowy pałacu w Nakle Śląskim w połowie XIX wieku. Po dziś dzień obiekt ten jest wizytówką miejscowości oraz, od niedawna, siedzibą Centrum Kultury Śląskiej, czyli instytucji mającej na celu dbanie o śląską kulturę i sztukę. W tym samym okresie do Nakła ściągali wielbiciele koni z wszystkich stron świata. Znajdowała się tu bowiem ceniona hodowla koni czystej krwi. Miejscowość pod czujnym okiem właścicieli z rodu Donnersmacków rozwijała się aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to dotychczasowi właściciele zmuszeni zostali do emigracji. Obecnie Nakło liczy sobie nieco ponad 3800 mieszkańców i zalicza się do najpiękniejszych śląskich regionów naszego kraju. Dlatego warto przejrzeć treść powstającego bloga i zobaczyć, jakie atrakcje na nas czekają.