Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.

Historia tej instytucji zaczyna się już w 1899 roku, kiedy to do Nakła przybyły na zlecenie domu prowincjonalnego z Trzebnicy siostry Boromeuszki. Inicjatorem sprowadzenie sióstr do Nakła był hrabia Henckl von Donnersmarck, którego marzeniem było utworzenie w Nakle zakładu dla sierot, których ojcowie znaleźli śmierć w zarządzanych przez niego kopalniach. Zakon otrzymał więc obszerny dom przy ul. Głównej 8. Już 13 listopada 1899 roku miało miejsce uroczyste otwarcie. Siostry nie tylko prowadziły sierociniec ale także przedszkole, szkołę gospodarstwa domowego czy zakład tkacki. Znane w całym regionie było zwłaszcza przedszkole, które przez długie lata było wzorcem do naśladowania do instytucji tego typu. Funkcjonowanie instytucji brutalnie przerwała druga wojna światowa. Po jej zakończeniu, gdy zabrakło hrabiego Donnersmarcka, zakład został bez sponsora i właściciela. Dom trafił pod pieczę opieki społecznej z Tarnowskich gór. Przez dwa lata nie było pomysłu na instytucję, aż w listopadzie 1947 roku władze przekazały dom na rzecz Domu Generalnego Sióstr Boromeuszek z Mikołowa. Przyjął on funkcję Domu Dziecka. Dzieci do tej placówki kierował Wydział Oświaty w Katowicach. Siostry po raz kolejny mogły się poświęcić swojej pracy. 13 listopada 1949 roku zakład uroczyście obchodził 50 lecie swojego istnienia. Zorganizowano z tej okazji specjalną wystawę.

W kwietniu 1954 rozpoczęła się zupełnie nowa epoka dla nakielskiego zgromadzenia. Właśnie wtedy ówczesna władza postanowiła, że przemieni Dom Dziecka w Zakład Specjalny dla umysłowo upośledzonych chłopców. Siostry, po początkowym szoku, postanowiły podjąć się trudnego wyzwania i z zapałem zabrały się do swoich zadań. Robiły to z taką pasją i zaangażowaniem, że w niedługim czasie przysyłano do Nakła inne siostry po nauki. Od 1960 roku przy zakładzie utworzono klasę specjalną, gdzie dzieci mogły pobierać naukę. W 1990 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przemianowało nazwę zakładu na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Dodatkowo w 2011 roku wojewoda zadecydował o poszerzeniu kompetencji o osoby dorosłe. W tej formie zakład funkcjonuje do dziś.