Dzieło Świętego Mikołaja w Nakle Śląskim

Mieszkańcy Nakła Śląskiego wielokrotnie pokazywali, że potrafią się zorganizować, jeżeli w grę wchodzi szczytny cel. Jak doszło do tego, że ich pomoc trafiła do dalekiej afrykańskiej Ugandy? Wszystko dzięki mieszkance Mysłowic Małgorzacie Wildner. To ona jest założycielką Fundacji EDUganda, która zaangażowała się w pomoc edukacyjną w Afryce. Pomysł narodził się podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, podczas których Pani Małgorzata poznała księdza z Ugandy – Waltera Wokoracha. Mieszkał on u niej w trakcie tego ważnego wydarzenia i opowiedział o sytuacji w swoim ojczystym kraju. Następnie Pani Małgorzata pojechała na własne oczy zobaczyć, jak żyje się w Ugandzie. Zszokowało ją, jak wiele dzieci nie może chodzić do szkoły i pobierać edukacji, i jak wielkie są ich potrzeby. Po powrocie wiedziała już, że trzeba pomóc. Pod swoją opiekę przyjęła 13 podopiecznych zapewniając im pobieranie nauki oraz mieszkanie w internacie. Poza tym, regularnie organizowane są zbiórki podstawowych artykułów szkolnych, które niezwykle cieszą tamtejsze dzieci.

Misja Dzieła Świętego Mikołaja

W tym momencie do zbiórki dołącza Misja Dzieła Świętego Mikołaja z Nakła Śląskiego, do której Pani Małgorzata zwróciła się o pomoc w organizowaniu transportu. Dobroczyńcy z Nakła mieli doświadczenie, bo rok wcześniej zorganizowali podobną akcję i wysłali ubrania na kontynent afrykański. Współpraca doprowadziła do kolejnej wizyty księdza Waltera Wokoracha w Polsce. Tym razem zawitał on do Nakła Śląskiego, by po raz kolejny opowiedzieć jako naoczny świadek o poważnej sytuacji w Ugandzie. Na spotkanie z nim przyszła naprawdę duża część mieszkańców Nakła. Podczas swojego wystąpienia ksiądz zaapelował do Polek, aby cieszyły się z macierzyństwa i do niego dążyły. Ksiądz wiedział co mówi, bo sam ma liczne rodzeństwo. Wymienił on również po raz kolejny najważniejsze problemy swojego kraju, którym są oprócz braku edukacji, głód oraz wzrastające zagrożenie uzależnieniem od narkotyków wśród młodych ludzi. Efektem spotkania była długoterminowa deklaracja pomocy ze strony mieszkańców Nakła Śląskiego dla tego afrykańskiego kraju.