Pałac w Nakle Śląskim i jego historia.

Jeżeli przyjrzymy się losom tej budowli to to widzimy wyraźny zarys trzech etapów jej funkcjonowania. Pierwszym był czas zamieszkiwania pałacu przez ród Henckel von Donnersmarck, drugim czas siedziby dla szkoły rolniczej i wreszcie ostatni, aktualny, jako placówka kulturalna mieszcząca Centrum Kultury Śląskiej. Budynek liczy sobie niewiele jak na pałac bo 150 lat. Ziemie nakielskie weszły w posiadanie familii Donnersmarck po koniec XVII wieku. Jednak dopiero w XIX wieku Hrabia Hugon (1811-1890) zdecydował się na budowę nowej siedziby dla swojego rodu.

Rezydencja miała służyć rodzinie jako siedziba wakacyjna, gdyż na stałe Hugon mieszkał w Karyntii. Jego potomkowie zmienili jednak zdanie i uczynili Nakło Śląskie swoją główną siedzibą. Pałac ma styl neogotycki co wyróżnia go na tle innych tego typu budowli na Śląsku. Po śmierci Hugona oraz później także jego żony pałac nakielski trafił w ręce najstarszego syna Hugona mianowicie Łazarza IV. Wygląd wnętrz pałacu sprzed 1945 roku znamy tylko z opisów członków rodu Donnersmarck, gdyż nie zachowały się żadne fotografie z tamtego okresu. Łazarz IV oraz jego żona Maria zafundowali mieszkańcom Nakła Śląskiego kościół parafialny oraz Dom sierot prowadzony przez siostry z zgromadzenie św. Boromeusza. Kiedy Śląsk stał się częścią odrodzonego Państwa polskiego ród Donnersmarck pozostał na miejscu i starał się służyć jak najlepiej swojej nowej ojczyźnie. Rozpoczęła się polska historia rodu. Przerwała ją brutalnie II wojna światowa. Właściciele pałacu emigrowali do Szwajcarii ale nigdy nie przyjęli niemieckiego obywatelstwa. Po wojnie dobra pałacowe przejęło Państwo Polskie i utworzyło tam szkołę rolniczą.

Po przemianach ustrojowych w Polsce w roku 1999 pałac stał się własnością powiatu w Tarnowskich Górach. Od tego czasu Pałac powoli z funkcji edukacyjnej zmieniał się w budynek o funkcji kulturalnej. W końcu podjęto decyzję o założeniu Centrum Kultury Śląskiej, ale w tym celu pałac musiał przejść gruntowny remont. Renowacja nadała nowe funkcjonalności oraz przywróciła dawny wygląd pałacu. Od 2013 roku mieszkańcy Nakła Śląskiego mogą się cieszyć, że w ich mieście ma siedzibę tak ważna instytucja jak Centrum Kultury Śląskiej.